Waarom Wilders de nieuwe premier van Nederland wordt

En hoe de blockchain, bitcoin en crypto dit gaat verhinderen

Photo by Ben White on Unsplash

Wilders wordt onze volgende premier. Waarom? Nederland volgt altijd Amerika. Tel daarbij op de golf van populisme die de wereld aan het overspoelen is. Wat is de relatie van ons huidige economische systeem, populisme en de aankomende revolutie van internet geld ?

Het grote gebrek aan moreel leiderschap

De V.S vervalt op dit moment onder leiding van Trump tot een A-morele poel van haat, verdeling, gekibbel en onnozele bijna kinderlijke populistische retoriek. Hiermee zijn onze bevrijders hard op weg om hun economische triple A-status te verliezen aan China en zal een snel naderende economische crisis mogelijk de genadeknal zijn voor de Dollar als wereldmunt. Als de hegonomie van dit groene biljet afbrokkeld, is het land in principte falliet met zijn meer dan 20 triljard aan schuld. Dit is natuurlijk niet de schuld van één man, maar van jaren de andere kant opkijken. Dat de andere kant opkijken is nu net de kernkwaliteit van het populisme.

Het heeft er alle schijn van dat de populistische tsunami in de wereld Nederland niet zal overslaan. Dit betekent dat in maart 2021 Wilders hoogstwaarschijnlijk onze nieuwe premier zal worden. Ik schrijf hier al over in mijn toekomstroman Krachtplek. Mijn hypothese is dat een wereldwijde catharsis aangeleid door het populisme nodig is om tot werkelijke systeem verandering te komen. Met name het oude verhaal van onze economie van schaarste, competitie en rente en schulden is toe aan een update. Een nieuw verhaal is al aan de horizon verschenen in de vorm van de revolutonaire blockchain, bitcoin en de beweging van decentralizatie.

Make America Great Again, of gaat het hard de andere kant op?

Eerst nog even terug naar Wilders. Ik schrijf dit stukje namelijk naar aanleiding van wat Christelijke Schooljeugd in Amerika, die al rode baseballcaps dragend met de tekst “make America great again” een oude oorlogs veteraan proberen te vernederen. Deze veteraan is van Indiaanse afkomst. Het is een symbolisch beeld. De jeugd, de toekomst van het land, voelt zicht nu gesteund in het tonen van A-moreel en vooral respectloos gedrag naar een veteraan die de V.S met zijn leven verdedigd heeft, maar toevallig Indiaans is.
Het is nu niet de tijd die jeugd de schuld te geven. De grote valkuil van populisme is meegesleurd te worden in de zinloze haat rethoriek die het zelf doormiddel van provocatie in het leven roept. Het gaat erom wijs te zijn hierboven uit te stijgen, zoals de veteraan doet. Hij huilt uiteindelijk als hij inziet dat deze jeugd de toekomst is, waarvoor hij gevochten heeft. De falende leiders zijn indirect debet hieraan, maar nog meer het systeem dat zij blijven ondersteunen, koste wat het kost lijkt wel.

Photo by Samantha Sophia on Unsplash

De radicale dood van het poldermodel

Als straks Wilders aan zet is, wordt zijn twitter wijsheid beleid. De kans is groot dat we dan dezelfde Amerikaanse toestanden krijgen. Het poldermodel komt dan vrees ik onderwater te staan met meters onzin-politiek. Een plan om een muur tussen Noord-Afrika en Europa te bouwen? Niet onmogelijk. De comeback van het knieschot voor verkeerde Marrokanen en het afbreken van alle windmolens. Waarom niet? We zullen ons achter onze oren krabben en vragen hoe dit in godsnaam plaats heeft kunnen vinden. Ik wil mij persoonlijk niet laten leiden door angst. Ik denk liever na over de oorzaak en zoek naar oplossingen. Een van de kernoorzaken voor mij: Het grote geld, macht, wapens en olie zijn in de wereld anno 2019 meer verbonden met elkaar dan ooit. En alles achter de schermen. Populisme is de haat-en verdeel poeder die ons in de ogen gestrooid wordt om geen gruwelijke waarheden onder ogen hoeven te komen.

De elite die 99 ballen bezit, laat de populist wijzen naar de immigrant en vertelt de middenklasse, die nog 1 bal over heeft: Hou ze in de gaten, zij gaan jullie ene bal stelen.

Populisme leidt de aandacht af van de werkelijk oorzaken van ongelijke welvaart verdeling die nog steeds leidt tot 20.000 honger doden per dag op deze aarde. Ik ben ervan overtuigd dat onze mooie moeder aarde genoeg voor iedereen heeft, maar het systeem van gebrek, competitie en het printen van geld uit het niets en uitlenen voor rente is zijn tol op een schralend pijnlijke manier aan het uitleven, nog steeds.

Het systeem zal uiteindelijk op de schop moeten, niet de mensen die het dienen. In wezen zijn we er allemaal slachtoffer van, ook die zogenaamde elite. De meest effectieve weg naar systeem verandering: Exit het systeem, doe gewoon niet meer mee. Hoe dit te doen kun je hier lezen. Of bekijk eens deze video van Andreas Antonopoulos. Dan weet je meteen alles over het onzichtbare bankenkartel dat de wereld in een wurggreep heeft. Maar niet meer voor zo lang. De revolutie van geld is gaande, aan de fundamenten wordt erg hard gewerkt. Ik raad iedereen aan er meer over de lezen en zelf te beslissen om bijvoorbeeld bitcoins te gaan sparen, of ThreeFold token, daarbij ben ik zelf betrokken. Of elke andere altcoin die bezig is met een goed product en absoluut decentraal is, dus geen eigenaar heeft. Als je meer over de blockchain wilt weten, kijk dan hier eens naar.

Het is niet voor niets dat financiele toezichthouders het recentelijk moeilijker gemaakt hebben om in Nederland van FIAT naar Crypto te gaan. Deze apps en wallets moeten aan dezelfde criteria gaan voldoen als de banken zelf. Zogenaamd om corruptie en terrorisme tegen te gaan. Ze zijn geschrokken van de actievoerders in Parijs die hebben opgeroepen tot een bankrun ofwel exit, om geld van de bank te halen en in bitcoins te stoppen. Deze golf zal naar mijn mening na bijvoorbeeld een komende financiele crisis niet meer te stuiten te zijn. Voor de gele hesjes beweging was een verhoging van de benzineprijs de oorzaak om de beweging te starten. In breder perspectief is een wereldwijde beweging van decentralizatie in volle gang. Mensen beginnen de leugens, propaganda en angstmachine steeds meer door te krijgen. En er is nu een alternatief.

Photo by Hitesh Choudhary on Unsplash

Nu zul je mischien denken dat het in Nederland wel niet zo’n vaart zal lopen. Klopt, we zijn de 4% zeer geprivileerde toplaag van de wereld. Maar dat geeft ons ook meer verantwoordelijkheid. Het geld systeem werkt in ons land, we hebben de luxe te klagen over het weer, wat vuurwerk schade in Den Haag en corrupte museum directeuren. Maar herinner je even 2008. de ING moest weldegelijk ‘gered’ worden. 30 miljard werd op een zondagmiddag in de ING gepompt door Wouter Bos en maandag was alles back to usual. De banken en zelfs de Nederlandse staat, die aan deze bailout verdiende, waren de winnaars. De bevolking de loosers. Het is nu 10 x erger geworden. Ik wil jullie eraan herinneren dat de Nederlandse staat in zo’n komende crisis tegoeden van meer dan 100.000 euro kan vorderen. Waarom zouden ze dit niet terugbrengen naar 50.000, of 10.000 zoals in Argentinie aan de lopende band gebeurd? Met het argument dat de banken te groot zijn om te vallen, dat ‘het systeem’ niet mag crashen. Ik zou zeggen dit keer, laat maar lekker crashen. Want dat vergemakkelijkt de overgang naar het bouwen en toe eigenen van een veel beter systeem, gebouwd op technologie, gefundeerd op meer transparante waarden, wijsheid en een visie van inclusie en respect voor de aarde. Het groeimodel daarin is het ondersteunen van de groei van iedereen in plaats van de zakken van enkelen. Daar wordt iedereen beter van.

Er is nog veel te leren, bereid je goed voor op de veranderingen

Educatie komt nu op de eerste plek. De globale wereld economie is letterlijk falliet door naar zeggen meer dan 184 triljoen schuld. De rente daarvan is het nationaal product van een land als Nigeria. Het systeem is aan vervanging toe, en daarmee het verhaal van gebrek, competitie en ongelijke welvaart waarin we al die jaren geloofd hebben. En die, laten we eerlijk zijn, ook een lange tijd gewerkt heeft. Op weg naar een redistributie van welvaart, het inclusief maken van 2 biljoen mensen die geen toegang hebben tot een bankrekening. Hun telefoon wordt nu hun nieuwe bank. In landen als Kenya, Nigeria en Rwanda krijgen mensen het langzaam door. Het is niet voor niets dat het volume aan bitcoin in de laatste maand het hoogst was in Venezuela, Brazilie, Argentinie en Peru. Mensen moeten daar overleven, wij hebben hier nog de keuze. De armen zullen met hun straks massale exit in feite de redding worden door hun massale inclusie in het nieuwe economische systeem.

Het is hoogste tijd wat we een ander verhaal gaan leven en vertellen, het is tijd dat we peer to peer gaan verbinden, handelen en geven, zonder tussenpersonen. Het is tijd dat we meer mens worden, kunnen bloeien en groeien in onze kern en welvaart een andere betekenis gaat krijgen. Door bewust ons huidige economische systeem te verlaten, laten we het parasitaire oude systeem langzaam sterven. Het nieuwe staat al in de steigers. Bitcoins en crypto met een werkend product en innovatie erachter kopen is een revolutionaire daad. Als deze baby straks groot en sterk is, is de afleidings strategie van het populisme niet meer nodig. Omdat het nieuwe systeem separatie zal veranderen in inclusie, angst voor het andere zal transformeren in tolerantie en respect en haat in liefde. Het is twee voor twaalf.

Lucien Lecarme, january 2019

Written by

Stories and takeaways to empower you to live a more abundant, passionate life in joy & inspiration. Become your own Wisdom Keeper: www.amazon.com/dp/B081S641DW

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store